ROZLICZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH (GEWERBE)

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości, rozliczeń rocznych, reprezentowania przed niemieckimi urzędami itp.