Cennik

NIEMCY / AUSTRIA

Wysokość zwrotu

Od

Do

Opłata

0,00 €

250,00 €

50,00 €

251,00 €

500,00 €

70,00 €

501,00 €

750,00 €

90,00 €

701,00 €

1100,00 €

110,00 €

1101,00  €

  10%

 

   

Klasa podatkowa III, IV, V, oraz klasa I + sumy wolne od opodatkowania                            130 €

UWAGA!!!

Jeżeli jednak kwota zwrotu podatku wynosi powyżej 1301,00  € to nalicza się honorarium w wysokości 10% od odzyskanej kwoty.

Emeryci i renciści                                      50€ za każdy rok


Opłata wstępna/biurowa - 30 zł

 

Pomoc w uzyskaniu zasiłku rodzinnego z zagranicy (m.in. Kindergeld) – już od 450 zł*

* dotyczy złożenia kompletnego wniosku z Austrii i prowadzenia sprawy do momentu wydania decyzji

P.S. Dla stałych klientów duże rabaty:)