POLSKIE ZEZNANIA PODATKOWE (PIT)

Jeżeli poszukujesz kogoś kto przeprowadzi za Ciebie rozliczenie z polskim fiskusem to dobrze trafiłeś. W przypadku gdy rozliczasz się z podatku zagranicznego i jednocześnie musisz złożyć zeznanie do polskiego Urzędu Skarbowego z nami załatwisz wszystko w jednym miejscu.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia PITów w Polsce:

- dokumenty źródłowe z Polski (PIT11, PIT -40A itp.);

- dokumenty potwierdzające dochody z zagranicy (karty podatkowe, miesięczne odcinki z wypłaty, decyzje z bezrobotnego chorobowego, rentowe itp.);

- PESELE (męża, żony, dzieci);

- 1% podatku (dane Fundacji i celu, na który chcą Państwo przekazać 1% podatku);

- dane Urzędu Skarbowego do którego mamy przekazać Państwa rozliczenie;

- nr konta (wraz z podaniem danych właściciela konta), na który Urząd Skarbowy ma przekazać ewentualną nadpłatę podatku;

- ulgi, które chcą Państwo ująć w rozliczeniu (instalacja fotowoltaiczna, internet, darowizny, ulgi na dzieci, termomodernizacja budynku, oddanie krwi/osocza itd.);

- rozliczenie podatku za poprzedni rok (lub przychód za poprzedni rok oraz kwota nadpłaty/niedopłaty do US), 

- nr telefonu, e-mail.

- tabela do wypełnienia (dotyczy osoby pracujące w Austrii, Niemiec i Holandii, poza pracownikami firmy Multiserwis) - https://drive.google.com/file/d/1YdAwrjAX65K5nWf8x3t2X4-Xlg3115KQ/view?u...

 

Dane dotyczące wpłat za usługę rozliczenia dochodów w Polsce

Nr konta:
06 1050 1487 1000 0022 0058 2886   

Kancelaria Rogów
ul. Opolska 8
47-300 Gwoździce
tytułem: PITPL  +  imię, nazwisko, adres
Kwota:  300,00   zł