ZWROT PODATKU – NIEMCY

Do 4 lat wstecz! (2016, 2017, 2018, 2019)

O zwrot podatku niemieckiego może ubiegać się każda osoba legalnie pracująca na terenie Niemiec. Do rozpoczęcia procedury rozliczeniowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Karta podatkowa
 • Dowód osobisty - polski i niemiecki - kopia
 • Konto dewizowe (IBAN + SWIFT + adres banku),
 • Odpis aktu małżeństwa - kopia,
 • Odpis aktu urodzenia dzieci - kopia
 • Poświadczenie nauki dzieci w Polsce,
 • Zaświadczenie kraje UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR) potwierdzone przez właświwy urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania
  w Polsce,
 • Dowód rejestracyjny samochodu - kopia,
 • Bilety z przejazdów busem, autobusem lub paragony z tankowań, rachunki z eksploatacji pojazdu
 • Rachunki za hotel, lub mieszkanie,
 • Zameldowanie w Krajach UE (np. Anmeldung)
 • Poświadczenie posiadania wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną lub/i posiadania nieruchomości w Polsce

UWAGA! Pomagamy w ściąganiu kart podatkowych od pracodawców w Niemczech.
Rozliczamy również korespondencyjnie.