ZWROT PODATKU – AUSTRIA

Ważna informacja dla klientów rozliczających podatek z Austrii!
 
Klientów rozliczających podatek za pracę z Austrii uprzejmie informujemy, iż ze względu na modyfikacje przeprowadzone w prawie podatkowym już od przyszłego roku zmieni się sposób oraz termin dokonywania rozliczeń.
 
Według nowych zasad każdy, kto będzie chciał odliczyć od podatku poniesione w ciągu roku koszty będzie zmuszony złożyć deklarację podatkową do dnia 31 maja.
 
Co, jeśli przegapi się termin? Urząd rozliczy Państwa automatycznie, nie uwzględniając ŻADNYCH kosztów. Oczywiście od wydanych w tym trybie decyzji będzie można się odwołać, lecz będzie to dużo bardziej czasochłonne aniżeli rozliczenie w terminie.
 
Wszystkich klientów rozliczających podatki za pracę w Austrii namawiamy zatem na nie zwlekanie ze złożeniem zeznania i pojawienie się w naszym biurze przed końcem maja.
 
Pozdrawiamy,
Załoga kancelarii 

 

 

Do 5 lat wstecz! (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

O zwrot podatku austriackiego może ubiegać się każda osoba legalnie pracująca na terenie Austrii. Do rozpoczęcia procedury rozliczeniowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Karta podatkowa
 • Dowód osobisty - polski i niemiecki - seria nr dowodu osobistego, PESEL
 • Konto dewizowe (IBAN + SWIFT + adres banku),
 • Odpis aktu małżeństwa - kopia,
 • Odpis aktu urodzenia dzieci - kopia
 • Poświadczenie nauki dzieci w Polsce,
 • Wysokość dochodów w Polsce (formularz E9 osoby rozliczającej się oraz współmałżonka),
 • Dowód rejestracyjny samochodu - stan licznika, Historia pojazdu - Bezpłatny raport z państwowej bazy danych CEP
 • Bilety z przejazdów busem, autobusem lub paragony z tankowań, rachunki z eksploatacji pojazdu
 • Rachunki za hotel, lub mieszkanie,
 • Zameldowanie w Krajach UE
 • Poświadczenie posiadania wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną lub/i posiadania nieruchomości w Polsce

UWAGA! Pomagamy w ściąganiu kart podatkowych od pracodawców w Austrii.
Rozliczamy również korespondencyjnie.

Nr konta do wpłaty wstępnej opłaty biurowej za rozliczenie:
06 1050 1487 1000 0022 0058 2886   

Kancelaria Rogów
ul. Opolska 8
47-300 Gwoździce
tytułem: Opłata biurowa + imię i nazwisko
Kwota:  100,00   zł