Ważne!!! Nowy okres świadczeniowy 500+

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia zagraniczne powinny o nie wnioskować, aby przedłożyć decyzję w instytucji zagranicznej!

Pozostałe aktualności