Wysokość austriackich świadczeń rodzinnych dla dzieci mieszkających w Polsce

Od 01.01.2019r. austriacki Finanzamt wypłaca osobom pracującym w Austrii zasiłek rodzinny na dzieci mieszkające w Polsce w wysokości:

- 57,57 euro miesięcznie na dziecko w wieku 0-2 lata;

- 61,56 euro miesięcznie na dziecko w wieku 3-9 lat;

- 71,46 euro miesięcznie na dziecko w wieku 10-18 lat;

- 83,38 euro miesięcznie na dzieci w wieku powyżej 18 lat (19+);

Ponadto na dzieci wypłacany jest specjalny dodatek do zasiłku austriackiego (Kinderabsatzbetrag) w wysokości 29,49 euro.

Jeżeli pracownik posiada więcej niż 1 dziecko otrzymuje dodatek do zasiłku w wysokości:

- 3,59 euro na każde dziecko w przypadku 2 dzieci;

- 8,79 euro na każde dziecko w przypadku 3 dzieci;

- 13,38 euro na każde dziecko w przypadku 4 dzieci;

- 16,16 euro na każde dziecko w przypadku 5 dzieci;

- 18,03 euro na każde dziecko w przypadku 6 dzieci;

- 26,26 euro na każde dziecko w przypadku 7 i więcej dzieci

 

Pozostałe aktualności