500 + c.d. - POMAGAMY PRZY KŁOPOTACH Z 500+

Informacja dla osób starających się o świadczenia z zagranicy.

Z myślą o swoich klientach wystąpiliśmy do instytucji niemieckiej z zapytaniem o to czy świadczenie wychowawcze (500+) będzie miało wpływ na wysokość Kindergeldu. W związku z otrzymaniem odpowiedzi informujemy, że każdy, kto pobiera zasiłek z zagranicy, niewależnie czy posiada jedno lub więcej dzieci i czy dzieci te są pełnoletnie powinien jak najprędzej wnioskować w Polsce o to świadczenie gdyż konsekwencje niewnioskowania
w Polsce mogą być bolesne dla portfela świadczeniobiorcy. Nasi klienci informują nas, że części z nich wstrzymano wypłatę Kindergeldu do czasu dostarczenia właściwej decyzji. 

Nasi klienci informują nas o tym, że na decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego na dzieci trzeba czekać kilkanaście miesięcy. Sprawdziliśmy te informacje w odpowiednich urzędach. ROPSy w całej Polsce mają problemy kadrowe w związku z obsługą zbyt dużej ilości wniosków. Żaden z nich nie przewidywał, że będzie ich tak wiele. W związku z tym Ministerstwo naadzorujące cały proces przyjmowania i wydawania oraz wypłaty świadczeń wciąż udoskonala procedurę opracowania wniosków.  W województwie opolskim początkowo wnioski były przyjmowane we właściwych urzędach według miejsca zamieszania i tam też wnioskodawcy byli zmuszeni do uzupełniania ewentualnych braków. Obecnie ROPS w Opolu uprościł nieco wymagania dotyczące wniosków i wzywa bezpośrenio osoby wnioskujące o świadczenia o przedłożenia niezbędnych brakujących dokumentów. 

Osoby, które mają problem ze złożeniem wniosku (wypełnieniem wniosku i skompletowaniem niezbędnej dokumentacji) o świadczenie wychowawcze
w danym lokalnym urzędzie województwa opolskiego mogą w dalszym ciagu skorzystać z naszej pomocy w wypełnieniu wszystkich dokumentów.

Otrzymaliśmy także instruckję  z Familienkasse, dotyczącą tego co zrobić z decyzją obejmującą świadczenie wychowwcze z Polski.
W związku z tym, aby otrzymywać nieprzerwanie maksymalną wysokość świadczeń z zagranicy skontaktuj się z naszymi doradcami. Skutecznie doradzimy.

Pozostałe aktualności