KINDERGELD - ZMIANY - WAŻNE!!! 500 PLUS, ID-Nr.

Od 01.01.2016r. Familienkasse wprowadziła kilka zmian, dzięki którym będzie mogła ograniczyć lub wstrzymać wypłatę Kindergeldu.

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy krótką informację dotyczącą w/w zmian:

- osoba wnioskująca o Kindergeld aby otrzymać Kindergeld musi podać niemiecki numer identyfikacji podatkowej - swój, partnera/małżonka i dzieci - tzw. ID-Nr (jeśli go nie posiada musi podać numer PESEL - my zajmiemy się resztą);

- od 01.04.2016r. Familienkasse może pomniejszyć kwotę Kindergeldu z 190 EURO do 70 EURO, jeśli wnioskodawca nie przedłoży decyzji odmownej dotyczącej świadczenia wychowawczego z Polski (tzw. 500 PLUS). W związku z tym apelujemy by osoby wnioskujące i pobierające Kindergeld z zagranicy od 01.04.2016r. wnioskowały w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (OPS, GOPS, urząd gminy itp.) nie tylko o zasiłek rodzinny na posiadane dzieci, ale przede wszystkim o świadczenie wychowawcze. W przeciwnym wypadku instytucja niemiecka, na podstawie obowiązaującyh przepisów unijnych, bedzie mogła "ukrócić" Kindergeld o 500 zł bez względu na to czy wnioskodawca będzie czy nie będzie uprawniony do tego świadczenia w Polsce.

Dla przykładu:

W przypadku posiadania dwójki dzieci sytuacja może wystepować następująco:

-> w przypadku braku decyzji dotyczącej świadczenia wychowawczego otrzymają Państwo z Niemiec po ok. 70 EURO/dziecko

-> w przypadku posiadania decyzji przyznającej 500 zł na piersze dziecko i odmownej na drugie dziecko  - otrzymaja Państwo 500 zł  z Polski,  i ok 70 EURO z Niemiec (róznicę pomiędzy 190 EURO a 500 zł) na pierwsze dziecko oraz 190 EURO z Niemiec na drugie dziecko. 

-> w przypadku otrzymania decyzji odmownej w sprawie świadczenia wychowawczego na dwójkę dzieci otrzymają Państwo pełna kwotę Kindergeldu czyli 380 EURO.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM - PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA DZIECI, NA KTÓRE OTRZYMUJECIE PAŃSTWO KINDERGELD!!!

Polecamy także ciekawy wywiad dotyczący 500+, znajdujący się na stronie:

http://radio.opole.pl/100,148210,realizacja-rzadowego-programu-rodzina-500-plus-r

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html

 

Pozostałe aktualności