Ważne - 500 PLUS potrącany za granicą!

W kwietniu 2016r. aleplowaliśmy do wszystkich naszych klientów o to aby wnioskowali na wszystkie dzieci, na które pobierają świadczenia rodzinne z zagranicy m.in. o świadczenie wychowawcze - 500 PLUS (nawet na pierwsze i pełnotetnie dzieci). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem podręcznika dla samorządów wskazuje aby urzędy instruowały wnioskodawców, że "niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko, a w konsekwencji brak decyzji polskiej instytucji właściwej - marszałka województwa - w sprawie, może spowodować potrącenie kwoty w wyskości świadczenia wychowawczego ze świadczeń przyznanych w instytucji zagranicznej."

Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że instytucje zagraniczne przyznające zasiłki rodzinne, niechętne przyznają pełną kwotę Kindergeldu bez przedstawienia decyzji dotyczących 500+ i zasiłku rodzinnego na wszystkie dzieci z Polski (potrącają od kwoty Kindergeldu kwotę 500+ i zasiłku rodzinnego). Zdarzają się także takie przypadki, gdzie po przyznaniu świadczeń zagranicznych urzędy weryfikują prawo do tych zasiłków i w przypadku braku w/w decyzji przysyłają wezwania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia . W takiej sytuacji zwykle niewiele da się zrobić, dlatego ponownie apelujemy o regularne wnioskowanie o wszystkie możliwe świadczenia w Polsce (500+ - kolejne wnioskowanie na okres zasiłkowy 2017/2018 możliwe jest już w sierpniu 2017r., zasiłek rodzinny - kolejne wnioskowanie na okres zasiłkowy 2017/2018 możliwe  jest już we wrześniu 2017r.).

Informujemy też, że możliwe jest wnioskowanie o świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny za pośrednictwem Kancelarii "Rogów" (oferta dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terytorium województwa opolskiego).

Pozostałe aktualności